Het kan natuurlijk voorkomen dat u, als klant niet tevreden bent over het resultaat van een reiniging.
U kunt dit dan binnen een week kenbaar maken zodat we een overbehandeling kunnen uitvoeren of een toelichting op de uitgevoerde behandeling kunnen geven.

Wanneer u hierna nog niet tevreden bent moet u uw klacht schriftelijk , per mail binnen 1 week via info@stomerijkorf.nl indienen.


Wij zijn met ons bedrijf aangesloten bij de NETEX ( Nederlandse vereniging van textielreinigers).
Zij kennen een NETEXCARE-geschillenregeling.
De NETEXCARE-geschillenregeling is opgesteld om geschillen tussen consument en textielreiniger te beslechten, indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen.
Zij beoordelen op een deskundige en onpartijdige manier het geschil.
Meer informatie over deze regeling kunt u vinden via www.netex.nl